Technická olympiáda krajské kolo 14. ročník

Dňa 7.2.2024 sa v priestoroch SOŠ technickej v Čadci konalo krajské kolo technickej olympiády v kategórií A (dvojice) – žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a kategórií B (jednotlivci – žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ). Súťaže sa zúčastnilo spolu 17 základných škôl. Súťaž v oboch kategóriách pozostávala z teoretického testu a z praktického zadania. V kategórií B po absolvovaní 1. miesta na okresnom kole v Žiline, našu školu na krajskom kole reprezentoval žiak 7. B triedy, Christian Gaňa  a získal krásne 3. miesto.

Blahoželáme 👌