Rozbiehame ďalší projekt!

Naša škola sa v školskom roku 2023/2024 úspešne zapojila do projektu „Čítame pre radosť“. Účelom tohto projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebauvedomovania u detí mladšieho školského veku. Vďaka projektu škola získala financie, ktoré využije na rozšírenie triednych knižníc v 1. a 2. ročníku.