Modul Rope skipping

Všetci žiaci našej školy sa počas 18.-tich hodín (počas 3 dní) mohli bližšie zoznámiť so základmi, ale aj

s trikovými preskokmi cez Modul Rope skipping. 

Tieto moduly sú odporúčané a podporované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Žiakom prinášajú novú možnosť pohybu pomocou netradičného športu. 

Žiaci sa zverili do rúk slečny Kataríny Boškovej, ktorá je držiteľkou niekoľkých slovenských rekordov

v preskokoch cez švihadlo. 

Odchádzali unavení, vyšportovaní, ale s úsmevom na tvári.