Školské kolo Dejepisnej olympiády

V decembri si takmer 50 žiakov 6. – 9. ročníka zmeralo sily na pôde dejepisu. Celkovo súťažili v 4 kategóriách a najlepší

z nich sú tu: 

ktg. F – 6. ročník: 

1. miesto: Nina Kadíková

2. miesto: Veronika Jagnešáková

3. miesto: Natália Melišíková

ktg. E – 7. ročník: 

1. miesto: Emma Mikulášová

2. miesto: Samuel Lasička

3. miesto: Katarína Tóthová

ktg. D – 8. ročník: 

1. miesto: Matej Masný

2. miesto: Saša Zemančíková

3. miesto: Alexandra Capandová

ktg. C – 9. ročník: 

1. miesto: Ján Kristián Preisler

2. miesto: Alexandra Maslíková

3. miesto: Ema Schubertová

Víťazom srdečne blahoželáme a prví dvaja z každej kategórie nás budú reprezentovať už vo februári na okresnom kole.