Zbierka lásky pre Katolícku charitu

V máji sme v našej škole realizovali zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli. 

Naša zbierka bola odovzdaná a všetko, čo sme vyzbierali, smerovalo do Domu charity sv. Kamila v Žiline. 

Ešte raz ĎAKUJEME, že sme sa opätovne mohli spolupodieľať na podpore a pomoci iným.