Škultétyho rečňovanky

Naša škola získala ďalšie umiestnenie  v celoslovenskej súťaži. Postarala sa oň piatačka Lucka Masná, ktorá získala ocenenie v celoslovenskej súťaži vo vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“. 

Cenu Slniečka (Cenu časopisu Slniečko)  Lucke odovzdali  v Novohradsko-Hontianskej knižnici vo Veľkom Krtíśi prednosta mesta Veľký Krtíš a spisovateľka a zároveň dlhoročná redaktorka časopisu Slniečko Ľubica Kepštová. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo okrem odovzdávania cien aj kladenie kvetov k pamätníku. H.Škultétyho a rozborový seminár ocenených autorov so spisovateľmi, členmi poroty. 

Lucke k srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.