Tvoriví šiestaci

Dejepis v 6. ročníku vôbec nie je nuda. Žiaci sa učia o predchodcoch ľudí dnešného typu. Jedným z nich bola aj Lucy z Hadaru a naši žiaci vytvorili hneď dve. Vyšlo im to veľmi dobre a žiaci sa zážitkom naučili veľmi veľa.