Technická olympiáda

Po úspešnom absolvovaní školského kola sa žiaci 2.stupňa zúčastnili okresného kola Technickej olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Okresné kolo sa uskutočnilo 24.11.2023. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: kategória A (žiaci 8.-9.ročníka) ako súťaž dvojíc a kategória B (žiaci 5.-7.ročníka) ako súťaž jednotlivcov. Žiaci po absolvovaní vedomostného testu riešili praktickú časť, v ktorej mali skonštruovať výrobok podľa technického výkresu v danom časovom limite.

V kategórii B okresného kola súťažil Christian Gaňa zo 7.B, ktorý získal krásne 1.miesto. Žiakovi gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.