Muzikoterapia

V úvode školského roka sme spoločne s piatakmi prepojili hudobnú a výtvarnú výchovu prostredníctvom prvkov Muzikoterapie. Žiaci maľovali, tešili sa, smiali, hmkali a nechali sa unášať tónmi klasickej hudby.