Svetový deň úsmevu

Úsmev, nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc…
začiatok októbra je významný, nakoľko nás povzbudzuje k prílivu pozitívnych emócií. V tieto dni upriamujeme pozornosť na Svetový deň úsmevu, preto by sme Vás s členmi Žiackeho školského parlamentu chceli motivovať, aby ste sa viac usmievali. Nikdy neviete, komu spríjemníte deň svojím úsmevom.
Dnes 5.10. sme si spolu s našimi žiakmi obohatili čas prestávok piesňami, ktoré súvisia s dobrou náladou. Žiačky 7.A triedy, Sára Dobroňová a Klára Horčíková, nám k tejto príležitosti vymysleli aj krátku báseň.
ÚSMEV
1. Každý má nejakú tvár a na nej veľký dar.
Skladá sa z úsmevu, z veľkého objavu.
2. Úsmev, to je kamarát, rozosmeje ťa vždy rád.
Je on prvý na zozname, to je isto u vás známe.
Úsmev slzy vysuší ako slnko na súši.
3. Úsmev všetko počuje, aj tichučké šepkanie.
V duchu sa s ním rozprávam, príď ty, úsmev, znova k nám.
Usmejme sa a zlepšime si dni!