Európska cena za inovatívne vzdelávanie

Na konci roka 2023 sa Európska komisia pochválila výnimočnými výsledkami
Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie (EITA). 
Od roku 2021 táto súťaž podporuje revolučné vzdelávacie postupy, ktoré
pedagógovia zavádzajú v celej Európe. Cieľom EITA je oceniť úspechy škôl,
identifikovať vynikajúce vzdelávacie systémy a podporovať medzinárodnú spoluprácu
v oblasti vzdelávania.
Rok 2023 sa niesol v téme Vzdelávanie a inovácia v spojení s Európskym rokom
zručností. Národné agentúry programu Erasmus+ aktívne hľadali výnimočné projekty
v oblasti umelej inteligencie, robotiky, kódovania, programovania, virtuálnej reality a
podnikania.

Základná škola s materskou školou Hôrky sa môže pýšiť titulom víťaza
Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie 2023 (EITA).
Škola získala ocenenie v kategórií Základné vzdelávanie s projektom „ IKT
v modernej európskej škole“ , ktorý je zameraný na 3 kľúčové oblasti:
programovanie, sociálne siete a IKT vo vyučovaní a medzinárodných projektoch.
Slávnostné oceňovanie EITA 2023 sa uskutočnilo 7.12. 2023 na adventnom
koncerte v Bratislave – pod záštitou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre
vzdelávanie a odbornú prípravu. Víťazi súťaže sa tiež zúčastnili na slávnostnom
podujatí v Bruseli 23.11.-25.11.2023, kde sa stretli s ostatnými ocenenými školami a
organizáciami zo zahraničných krajín a počas workshopov si vymieňali cenné
skúsenosti a získali nové kontakty na ďalšiu medzinárodnú spoluprácu.