Deň rodiny 2024

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dobré zvyky a tradície je potrebné zachovať. Preto sa aj v tomto školskom roku bude konať v areáli základnej školy veľmi obľúbená spoločenská akcia DEŇ RODINY.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Bližšie informácie nájdete v prílohe, alebo telefonicky na čísle 0911 273 882.

Tešíme sa na Vás všetkých, kolektív pedagógov ZŠ s MŠ Hôrky