Informatika očami siedmakov

,,Čo dnes dokáže dieťa v spolupráci s druhými, dokáže zajtra samo“ (Vygotskij)

Dňa 6. mája 2024 si naši žiaci vyskúšali tzv. rovesnícke učenie. Starší, skúsenejší žiaci vyučovali základy programovania mladších žiakov na hodine informatiky. Naši siedmaci ukázali moderné vzdelávanie, ktoré podporuje inovatívne a kritické myslenie:

– výučbu STEAM s LEGO Education SPIKE,

– prácu, pomocou programovateľného minipočítača s názvom BBC micro:bit,

– programovanie robotického auta Omnibit a Cutebot.

Ďakujeme 7. triede za ich inovatívne vyučovanie.