Marec – mesiac knihy

V priebehu celého marca sme so Žiackym parlamentom uskutočňovali úžasné aktivity.

Náš knižný kútik sme nazvali špeciálnym spôsobom Od BOOKa do BOOKa. Veríme, že sme tú podstatu naozaj vystihli. 

Prvou celomesačnou aktivitou bol SWAP kníh. Ďakujeme za všetky knihy, ktoré ste sami priniesli, alebo dovolili svojim deťom priniesť do nášho knižného kútika. Úžasný pocit vidieť žiakov počas prestávok prechádzať sa s knihou v ruke a vnímali sme tie kamarátstva, kedy si žiaci navzájom ukazovali knihy, ktoré tam objavili. 

Keďže marec sa pomaly končí a nám v knižnom kútiku ostali nejaké knihy, rozhodli sme sa v spolupráci s pani učiteľkou Gaňovou a Ballovou vytvoriť unikátne školské knihobúdky. Zručnosť našich šikovných chlapcov zo 7., 8. a 9. ročníka sa prejavila a vďaka vzájomnej spolupráci nájdete knihobúdky v areáli našej školy. Veríme, že potešia vaše oči a budú plniť svoj účel.

V priebehu marca sme realizovali 3 rôzne typy súťaží, do ktorých sa deti mohli zapájať. 

Rozprávkové hádanky – Každý deň hádanka pre malého aj veľkého. Vyžrebovaní jednotlivci: Adam Hoferica – 5.B, Vera Gavláková – 5.B, Natália Vojteková – 3.A, Arthur Pekarík – 2.A, Zoja Janečková – 4.A, Viktor Jakubčík – 4.A, Emília Labudová – 3.B, Natália Pavlechová – 3.A, Lucia Masná 5.A, Nina Kadíková – 6.A, Ella Mikulášová – 4.B, Lukáš Pecko – 3.A, Karolína Danišová – 9.A, Matias Durdiak – 4.A, Jakub Krajčí – 7.B

Knižný maratón – Cielene sme chceli motivovať žiakov k čítaniu. Vyžrebované štvorice:

8.3.2024: Silvia Belková, Lucia Masná, Ema Tichá, Dorota Vargová – 5.A

12.3.2024: Romana Capandová, Vera Gavláková, Tobias Lechan, žiačka 5.B triedy  – 5.B

27.3.2024: Jakub Dvořák, Valentína Ručková, Nina Síkorová, Terézia Barčíková – 1.A

Najviac prečítaných strán za mesiac marec sa podarilo prečítať skupine zo 4.A – Lea Majzelová, Tamara Ticháková, Michaela Petrovská, Nina Jánošová – 17 381 strán.

Všetky zapojené skupiny prečítali za mesiac marec spolu 42 665 strán.

Celomesačná knižná detektívka – Úloha hľadať, skúmať, objavovať…

Vyžrebovaní: Valéria Pavlechová – 3.A, Matej Masný – 8.A 

Sme nadšení, koľko žiakov sa pravidelne zapojilo. Účasť bola vysoká. Veríme, že sa marcové aktivity žiakom páčili.