Testovanie T9

Dňa 20.3.2024 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9.

Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Koordinátorka testovania: PhDr. Jana Schubertová

Administrátorky testovania:

Mgr. Eva Teichgrabová – 1. skupina, učebňa 9. B triedy

Ing. Monika Gaňová – 2. skupina, učebňa 9. A triedy

Bc. Anna Šusteková – 3. skupina, učebňa 8. A triedy

Mgr. Miroslava Halušková – 4. skupina, učebňa 7. B triedy

Povolené pomôcky:

Matematika: kalkulačka, ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene, uhlomer, pravítko, pero, ktoré píše na modro a ceruzku.

Slovenský jazyk: pero, ktoré píše namodro.

Priebeh testovania:

– žiaci sa dostavia do školy na prvú vyučovaciu hodinu, tj. o 7.40 hod.

– prinesú si požadované pomôcky

– začiatok testovania je o 8.00 hod.

Poradie predmetov: 

1. matematika

2. slovenský jazyk a literatúra

– oficiálne ukončenie testovania: od 11.50 hod. (intaktní žiaci) – do 12.50 hod. (žiaci s upravenými podmienkami)

Žiaci môžu dopísať test skôr a odísť.

– obed

Žiakom prajeme veľa šťastia. 🍀