Lyžiarsky výcvik

Hneď po jarných prázdninách sa 21 žiakov 8. A triedy vybralo na lyžiarsky výcvik.  S napätím sme sledovali snehové správy a akí sme boli šťastní, že neklamali.  Lyžovačka na Roháčoch, v SKI Spálená, nás vôbec nesklamala. 

Všetci žiaci sa naučili lyžovať pod vedením výborných lyžiarskych inštruktorov, ale i s pomocou p. učiteľky Pavelkovej.  Jedna žiačka sa zúčastnila turistického výcviku pod vedením p. učiteľky Sekerkovej. 

Ubytovaní sme boli v krásnom prostredí v obci Huty, v penzióne Roháčan. Super izby, výborná domáca strava a každý večer kultúrny program. 

Aj to budú čriepky, ktoré si budeme pamätať pri zmienke o našom lyžiarskom výcviku.

Bolo nám výborne!!!