Britské centrum

Žiaci 7. ročníka mali príležitosť si vypočuť prednášku o Londýne v anglickom jazyku prostredníctvom britského centra v krajskej knižnici v Žiline.

Veríme, že prednáška bola obohacujúca a žiaci získali nové poznatky.