Riaditeľské voľno

Dňa 2. februára 2024 sa v Základnej škole v Hôrkach koná metodický deň pedagogických zamestnancov. Z tohto dôvodu sa vyučovanie v tento deň pre žiakov všetkých ročníkov ruší.