DOD V MATERSKEJ ŠKOLE

Pri príležitosti zápisu do našej materskej školy

Kedy: 15.02.2024 od 15.30 hod.

Kde: Materská škola v Hôrkach

PROGRAM

15:30 hod. Príhovor p. zástupkyne pre materskú školu PhDr. Martiny Ochodničanovej

15:45 hod. I. trieda – „Učíme sa farby s motýlikmi“ – Mgr. Lucia Čáková

15:45 hod. II. trieda – „V rozprávkovej krajine s lienkami“ – Mgr. Lenka Turiaková

15:45 hod. III. trieda – „V babičkinej záhradke s mačiatkami“ – Mgr. Zuzana Chládeková

16:00 hod. III. Trieda- „Hravá angličtina“- Mgr. Janka Dolníková

Neváhajte a príďte sa pozrieť aké šikovné sú Vaše detičky, v akom krásnom prostredí sa hráme a rozvíjame, aké zaujímavé aktivity spolu robíme.                                                                                 

Tešíme sa na Vás!