ITV z geografie – „Vesmír, ako ho vidíme my“

Vesmír je veľmi obľúbenou vyučovacou témou žiakov v piatom ročníku. Geografiu sme si preto spestrili integrovaným tematickým vyučovaním s názvom „Vesmír, ako ho vidíme my“.  Vedomosti o vesmíre žiaci nadobudli počas vyučovacích hodín geografie, doplnených tiež návštevou hvezdárne. V rámci ITV sme sa venovali stvárneniu vesmíru prostredníctvom 3 D modelov rôzneho zamerania, ako napr. Fázy Mesiaca, charakteristika a modelovanie vybraných planét Slnečnej sústavy, Fázy Slnka, Obeh Zeme okolo Slnka,.. Žiaci mali možnosť tak efektívne využiť vedomosti, ktoré si už osvojili, ale rozšírili aj o nové nepoznané.