Ukončenie školského roka 2023/2024

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!

Je neuveriteľné, ako rýchlo uplynul ďalší školský rok! Rok 2023/2024 bol pre nás všetkých plný výziev, úspechov a nezabudnuteľných zážitkov.

Tento rok bol bohatý na akademické aj mimoškolské úspechy našich žiakov. V matematických a vedeckých súťažiach sme zaznamenali výrazné úspechy, pričom naši žiaci získali viacero ocenení na regionálnych aj celoslovenských kolách.

Naša škola tiež zorganizovala niekoľko úspešných projektov a podujatí.

Počas tohto roka sme implementovali niekoľko nových projektov, ktoré zlepšili naše vyučovanie a spríjemnili pobyt v škole.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým učiteľom, ktorí svojou prácou prispeli k úspechu našich žiakov. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom za ich neustálu podporu a spoluprácu. Váš záujem a angažovanosť sú pre nás veľmi dôležité a prispievajú k pozitívnej atmosfére v našej škole. 

Lúčime sa s týmto školským rokom, tešíme sa na prázdniny plné oddychu a nových zážitkov. Prajeme všetkým našim žiakom, rodičom a zamestnancom krásne leto plné radosti a odpočinku. Tešíme sa na vás v septembri, kedy spoločne privítame nový školský rok 2024/2025 s novými výzvami a príležitosťami!

Vedenie školy

Riaditeľské pochvaly s knižnou odmenou 

4.A Ema Ftorková, Zoja Janečková, Timotej Hruška

5.A Lucia Masná, Hana Záhorcová, Matúš Úkrop, Matúš Mitra

5.B Jakub Uram

6.A Martin Masný, Kristína Špániková, Nina Kadíková

7.B Emma Mikulášová, Katarína Tóthová, Christian Gaňa

8.A Natália Ftorková, Nina Janečková, Martin Hirjak, Matej Masný

9.A Ján Kristián Preisler, Rebeka Marušáková, Dominika Masná, Alexandra Maslíková

9.B Kristína Bániková, Emil Kadík, Dominik Fujdiak

Riaditeľské pochvaly 

4.A Viktor Jakubčík

5.A Jakub Gašpierik, Matthias Michalovič

5.B Romana Capandová, Oliver Hudek

6.A Sára Grečnárová, Kristína Dolníková

7.B Sofia Malinová

8.A Tereza Kováčiková, Mariana Imríšková

9.A Nella Tvrdá

Najlepší kolektív

1. stupeň – 4.A

2. stupeň – 6.A 

Najlepší žiak triedy

1.A Richard Kubala

1.B Zara Gerátová

2.A Marek Kanka

2.B Natália Svobodová

3.A Vanesa Košťálová

3.B Šarlota Gašpieriková

4.A Krištof Gaňa

4.B Ema Miháliková

4.C Nela Hubočanová

5.A Šimon Burger

5.B Jakub Kolčiter

6.A Martin Maslík

6.B Kristína Hudecová

7.A Rebeka Schmiegerová

7.B Samuel Lasička

8.A Lucia Fábryová

9.A Ema Schubertová

9.B Dominik Fujdiak