Oznam pre rodičov 1. ročníkov

Vážení rodičia,

radi by sme vás informovali, že menný zoznam žiakov a rozdelenie do tried pre aktuálny školský rok nájdete na hlavnej budove našej školy.